2021 m. vasario 9 d., antradienis

Albertas Veščiūnas-ABA: tapyba-piešiniai-grafika. Iš VDA muziejaus rinkinių

Šiais metais minime vieno savičiausių ir vienišiausių menininkų – Alberto Veščiūno (1921–1976) – besivadinusio ir draugų vadinto tiesiog ABA, šimtąsias gimimo metines.

Lietuvoje gimęs, 1940–1943 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 1944–1949 m. Štutgarto Aukštojoje technikos mokykloje architektūrą studijavęs (taip pat kaip laisvas klausytojas Štutgarto Meno akademijos Willi Baumeisterio studiją lankęs), Niujorko Studentų meno lygoje (The Art Students League of New York), Willo Barnetto klasėje 1951–1953 m. mokęsis dailininkas išsiskyrė prieštaringa – klasikinio modernizmo (postimpresionizmo) ir avangardinio abstrakčiojo ekspresionizmo (tašizmo) derme bei darna.
Menininkas surengė personalines parodas 1956 m. Villefranche‑sur‑Mer (Prancūzija) ir Vakarų Berlyne 1959 m. Šeštajame dešimtmetyje vasaras Arba praleisdavo Provanse, ten nutapytos ypatingai individualios kupinos siautulingo potėpio ir aistringos spalvos, kompozicijos.
Vokiečių dailės istorikas Adolf Jannasch teigė: „/Tapytojo/ tapymo būdą greičiausiai būtų galima pavadinti moderniuoju baroku, paremtu senųjų meistrų niuansų ir formų gausingumu“ /Penki Alberto Veščiūno laiškai Albinui Elskui, Kultūros barai, 2001, nr. 6, p. 31/.
Pasak Vaidos Ščiglienės: „Menininko kūrybą sunku įsprausti į kartais, regis, įprastus stilistinių krypčių rėmus. Viena vertus, jo meninis mąstymas tarsi krypsta abstraktumo linkme, kita vertus, dailininko kūriniai nėra grynos abstrakcijos. Juose yra ir konkrečios realybės ženklų, išnyrančių iš ekspresyvių, deformuotų pavidalų bei nervingų linijų vingrybių“ /7 meno dienos, 2001 05 18, nr. 20/.
Jau susiformavusio, tačiau žinias dar gilinančio kūrėjo ieškojimai ypač puikiai atsispindi bičiuliui Žibuntui Mikšiui į Paryžių iš Niujorko 1949-1952 m. rašytuose laiškuose. Jie, kaip ir A. Veščiūno vizualieji darbai, publikuoti 2006 metais V. Ščiglienės parengtame ir VDA leidyklos išleistame menininko albume. 
VDA muziejuje saugoma šeštajame-septintajame dešimtmečiais A. Veščiūno savo seseriai Aldonai-Veščiūnaitei-Janavičienei į Australiją rašytų laiškų, fotografijų, kitokios archyvinės medžiagos.
Deja, A. Veščiūnas neįsitvirtino meno pasaulyje, aštuntajame dešimtmetyje, apimtas rezignacijos, nustojo kurti. 1976 m. kovo 15 dieną mirė, ištiktas širdies smūgio, savo darbovietėje – architektūros biure prie braižomojo stalo.
VDA muziejuje saugomas nemažą pluoštas A. Veščiūno piešinių, grafikos, tapybos darbų ir memorialijų.

 Reportažą/ virtualią parodą parengė dr. Vidas Poškus ir Rusnė Šimulynaitė

 Keletas  techninių pastabų: 
1/ didžioji dalis nedatuotų ir nesignuotų Abos darbų yra sukurta XX a. 6 dešimemčio pabaigoje - 7 dešimtmečio pradžioje;
2/ Vilniaus dailės akademijos muziejuje saugomi eksponatai yra dovanoti artimųjų - Aldonos Veščiūnaitės-Janavičienės ir Kristinos Aleksandros Janavičius, taip pat dovanota Povilo Reklaičio, bei įsigyta iš Arūno Kulikausko.

 

Albertas Veščiūnas Be pavadinimo (peizažas), drobė ant kartono, aliejus, 91x72cm

Albertas Veščiūnas Sėdinti moteris, tušas, plunksna, kalkė, 60x47 cm

Albertas Veščiūnas Sėdinti moteris, litografija, 49x39cm, 1952 m.

Albertas Veščiūnas Portretas, drobė, aliejus, 60x50 cm

Albertas Veščiūnas Moters portretas, tušas, plunksna, 55x43cm, 1957 m.

Albertas Veščiūnas Moters portretas (angelas), drobė, aliejus, 50x60 cm

Albertas Veščiūnas Moters figūra peizaže, tušas, plunksna, 43x36 cm

Albertas Veščiūnas Kompozicija, tušas, plunksna, kalkė, 60x47 cm

Albertas Veščiūnas Kompozicija, tušas, plunksna, 49x64 cm

Albertas Veščiūnas Kompozicija, tušas, plunksna, 45x60 cm

Albertas Veščiūnas Peizažas, drobė ant kartono, aliejus, 71x99 cm

Albertas Veščiūnas Kompozicija, tušas, plunksna, 43x61 cm

Albertas Veščiūnas Kompozicija, litografija, 25x25 cm, 1951 m.

Albertas Veščiūnas Kompozicija, tušas, plunksna, kalkė, 47x60 cm

Albertas Veščiūnas Kompozicija, tušas, plunksna, 50x60 cm


Albertas Veščiūnas Kompozicija nr. 10, tempera, popierius, 57x78 cm

Albertas Veščiūnas Kompozicija nr. 8, tempera, popierius, 58x81 cm

Albertas Veščiūnas Kompozicija nr. 4, tempera, popierius, 45x60 cm

Albertas Veščiūnas Figūra, litografija, 22x15 cm, 1951 m.

  

KELETAS ŠTRICHŲ MENININKO BIOGRAFIJAI

Albertas Veščiūnas 1943 IV 6 Vilniuje

Albertas Veščiūnas 1945 m. Insbruke (Austrija)

Albertas Veščiūnas 1956 XI Niujorke

Laiškas seseriai Aldonai į Australiją (1950 II 3):"Miela Aldona, Ką tik persikėliau į naują kambarį, tai ta proga ir rašau. Mečiau darbą ir įstojau į Art Students League, kur pasiėmiau studijuoti grafiką - bent pradžiai. Kol kas darbo dar nepradėjau, ba turėjau šiek tiek vargo su persikėlimu. Gyvenu dabar dideliame name netoli Broadway'aus, kuriame anskčiau gyveno turtingi žmonės, dabar jis yra baisiausia skylė su išpuvusiom grindim ir apsamanojusiom voniom. <...> Bučiuoju, Aba"

Laiškas seseriai Aldonai į Australiją (1950 VI 23):"Miela Aldona, Nežinau nė ką rašyti - mano gyvenimas yra toks vienodas - penkios dienos darbo ir dvi baisiausios nuobodybės, kuomet stengiesi visomis išgalėmis nuo savęs pabėgti, kad nepasidarytų tragiška, kas, deja, retai pavyksta. Mėginimai kurti sukelia tiesiog fizinius skausmus, dėl ko ištisas valandas praleidžiu gulėdamas lovoj ir žiūrėdamas į lubas arba slankioju po parką, kas nesudaro didelio malonumo, kadangi čia neįprasta, kad mano amžiaus vyrukai vaikščiotų vieni ir kiekviena miesčionė panašiame individe įžiūri pasislėpusį mažamečių smaugiką. Mano buvusių prietelių tarpe viešpatauja tokia troškinanti atmosfera, iš kurios išbėgti tėra tik vienas kelias - išgėrimas, po kurio seka dar skaudesnis grįžimas į meditaciją. <...> Aba".

Laiškas seseriai Aldonai į Australiją (1962 XII 10):"Brangūs Aldona ir Tuti, Atleiskit, kad neprisirengiu ilgesnį laišką parašyti, nors laiko tam pakankamai turiu, kadangi kaip kad prieš dešimtį metų gyvenu iš bedarbio pašalpos. Jaučiuosi kaip studentas - leidžiu laiką skaitydamas prancūziškas knygas ir tapydamas tempera, jei tik oras gražus - vaikščiodamas po parką. Esu palikęs keliolika savo darbų (temperų ir piešinių) vienoje žymesniųjų New Your galerijų, žada išstatyti. Jei ką parduočiau, galėčiau išmokėti nedideles skolas ir drabužių nusipirkti. <...> Jūsų Aba"